Guía de Aves
de la RECS
Fotografías de Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 1
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 2
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 3
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 4
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 5
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 6
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 7
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 8
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 9
Foto: Horacio Patrone


Aninga - Anhinga
Anhinga anhinga - Foto nro: 10
Foto: Horacio Patrone


Garza mora - Cocoi Heron
Ardea cocoi - Foto nro: 11
Foto: Horacio Patrone


Garza mora - Cocoi Heron
Ardea cocoi - Foto nro: 12
Foto: Horacio Patrone


Garza mora - Cocoi Heron
Ardea cocoi - Foto nro: 13
Foto: Horacio Patrone

Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)
Webmaster: J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
www.coarecs.com.ar - coa.recs@avesargentinas.org.ar